ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΜΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ.
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ’
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΚ 62124 ΣΕΡΡΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

pmtg@ihu.gr

pmtg@teicm.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

(+30) 23210 49161

(+30) 23210 49119

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ