ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Μαρία Ν. Δανιήλ

Δρ. Μαρία Ν. Δανιήλ
Δρ Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ, M Arch UCL
Επίκουρη Καθηγήτρια

Τηλ: 23210 49246
Fax: 23210 49154
Email: mdaniil@ihu.grΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο εκλογής:


Μαθήματα:


Διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία:


Δημοσιεύσεις / Συγγραφικό έργο: