ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

  Τα γραφεία της Γραμματείας του Τμήματος βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Διοίκησης (πρώτο κτίριο, δεξιά της εισόδου της Πανεπιστημιούπολης Σερρών).


  Η Γραμματεία του Τμήματος είναι αρμόδια για φοιτητικά και διοικητικά θέματα. Ειδικότερα είναι αρμόδια για:

     - εγγραφές των φοιτητών,

     - τήρηση αρχείου των φοιτητών στο οποίο περιλαμβάνονται η βαθμολογία και στοιχεία σχετικά με τις υποτροφίες,

     - χορήγηση πιστοποιητικών και πτυχίου,

     - έκδοση ατομικών προγραμμάτων δηλώσεων μαθημάτων, αναλυτικής βαθμολογίας και πιστοποιητικών σπουδαστικής κατάστασης,

     - χορήγηση βεβαιώσεων για κάθε νόμιμη χρήση,

     - ενημέρωση των φοιτητικών βιβλιαρίων υγείας,

     - ανανεώσεις εγγραφών κάθε εξάμηνο,

     - αναστολή (διακοπή) σπουδών.  Η εξυπηρέτηση των φοιτητών γίνεται όλες τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 11.00 π.μ. έως 13.00 μμ.

  Η επικοινωνία με τη Γραμματεία του Τμήματος γίνεται και τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  Προϊσταμένη της Γραμματείας


    Χριστίνα Σαφούρη

    Τηλ.: 23210 49161

    Email: pmtg@teicm.gr  Γραμματέας Φοιτητικών Θεμάτων


    Ζαχαρίας Καφτάνης

    Τηλ.: 23210 49151

    Email: tpde@teicm.gr