ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021

Αναβολή Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακ. έτους 2020-2021  Σύμφωνα με το, με αρ.πρωτ. 354/20.10.2020, έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, κυρίου Διγαλάκη και το, με αρ.πρωτ. ΔΦ 19/18492_18/11/2020, έγγραφο της Αντιπροέδρου Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΙ.ΠΑ.Ε., κυρίας Μακρίδου, οι κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2020-2021 αναβάλλονται προσωρινά και θα διοργανωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος


Χρήστος Βοζίκης

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), στη αριθμ.9/22-04-2020 συνεδρίαση της, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Φ.1/192329/Β3/16.12.13 (ΦΕΚ Β’ 3185/2013) Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε, σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης στο Τμήμα πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα εξής:

Εξεταστέα Ύλη ΜαθημάτωνΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι   (μάθημα 1ου εξαμήνου) Βιβλιογραφία

ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ   (μάθημα 1ου εξαμήνου)


 

 Βιβλιογραφία


 Βιβλία:

 Συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Σημειώσεις:ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ & ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ   (μάθημα 1ου εξαμήνου)


 

 Βιβλιογραφία