ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2019 - 2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), στη συνεδρίαση της 11-7-2019, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. Φ.1/192329/Β3/16.12.13 (ΦΕΚ Β’ 3185/2013) Υπουργική Απόφαση, αποφάσισε, σχετικά με τη διαδικασία κατάταξης στο Τμήμα πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα εξής:
Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


 Βιβλιογραφία
ΦΥΣΙΚΗ


 Βιβλιογραφία

Βιβλία: Συμπληρωματικές Ηλεκτρονικές Σημειώσεις:


ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ


 Βιβλιογραφία