ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Καλωσορίσατε στις ιστοσελίδες του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
Στις ιστοσελίδες αυτές θα βρείτε πληροφορίες για το Τμήμα, το προσωπικό του καθώς και για τα προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών που προσφέρει.