ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Δροσόπουλος Γεώργιος
Δρ. Δροσόπουλος Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
(Έχει εκδοθεί το ΦΕΚ διορισμού και αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία).
Βασικός τίτλος σπουδών:

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Διδακτορικό Δίπλωμα: