ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Φωτοπούλου Σταυρούλα
Δρ. Φωτοπούλου Σταυρούλα
Επίκουρη Καθηγήτρια
(Στο στάδιο του ελέγχου νομιμότητας της εκλογής από τον Πρύτανη).
Βασικός τίτλος σπουδών:

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Διδακτορικό Δίπλωμα: