ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Γαλάνης Αθανάσιος

Δρ. Γαλάνης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: 23210 49???
Fax: 23210 49154
Email: atgalanis@teicm.gr

Ιστοσελίδα:


Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο Εκλογής:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο: