ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Γαλάνης Αθανάσιος

Δρ. Γαλάνης Αθανάσιος
Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD
Επίκουρος Καθηγητής

Τηλ: 23210 49217
Fax: 23210 49154
Email: atgalanis@ihu.gr

Ιστοσελίδα:


Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:


Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων: