ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Κακαλέτσης Δημήτριος

Δρ. Κακαλέτσης Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49257
Fax: 23210 49154
Email: dkak@teicm.gr

Ιστοσελίδα: http://pde.teiser.gr/kakaletsisΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο: