ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Καζαντζή Αθανασία

Δρ. Καζαντζή Αθανασία
Δρ Πολιτικός Μηχανικός.
Επίκουρη Καθηγήτρια
(Στο στάδιο του ελέγχου νομιμότητας της εκλογής από τον Πρύτανη)

Τηλ: 23210 49...
Fax: 23210 49154
Email:kazantzi@ihu.gr
Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


Ενδεικτική λίστα δημοσιεύσεων: