ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Κίρτας Εμμανουήλ

Δρ. Κίρτας Εμμανουήλ
Δρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: 23210 49323
Fax: 23210 49154
Email:kirtas@ihu.gr

Ιστοσελίδα: http://kirtas.weebly.comΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:


Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων: