ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49267
Fax: 23210 49154
Email: kolio@teicm.gr

Ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_KoliopoulosΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο: