ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, U.C.L.
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49267,
Fax: 23210 49154
Email: kolio@ihu.gr
Ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Koliopoulos

 Βασικός τίτλος σπουδών:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:


Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων: