ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης

Δρ. Κολιόπουλος Παναγιώτης
Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο Εργαστηρίων ΠΔΕ

Τηλ: 23210 49267, Fax: 23210 49154
Email: kolio@teicm.gr
Ιστοσελίδα: https://www.researchgate.net/profile/Panagiotis_Koliopoulos

 

Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές (εαρινό 2019-2020): Τρίτη 12:00-13:00  και  Πέμπτη 13:00-14:00


Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο: