ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Λιαλιαμπής Ιωάννης

Λιαλιαμπής Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Λέκτορας

Τηλ: 23210 49184
Fax: 23210 49154
Email: ilialia@ihu.gr

Ιστοσελίδα:


Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Μαθήματα στο Τμήμα:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις / Συγγραφικό έργο: