ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Δρ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης
Δρ Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: Κτίριο Β, 2ος όροφος

Τηλ: 23210 49324, Fax: 23210 49154
Email: cmichailides@ihu.gr

Ιστοσελίδα: https://constantinemichailides.weebly.com/Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:


Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων