ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Μουρατίδης Ερρίκος

Δρ. Μουρατίδης Ερρίκος
Πολιτικός Μηχανικός
Καθηγητής

Τηλ: 23210 49349
Fax: 23210 49154
Email:erik@ihu.gr

Ιστοσελίδα:Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο: