ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Παναγόπουλος Γεώργιος

Παναγόπουλος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Λέκτορας

Τηλ: 23210 49325, Fax: 23210 49154
Email: panagop@ihu.gr
Ιστοσελίδα:http://panagop.civil.ihu.gr

 

Γραφείο: 2ος όροφος κτιρίου "ΣΤΕΦ"Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο:


Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων: