ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Παναγόπουλος Γεώργιος

Παναγόπουλος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Λέκτορας

Τηλ: 23210 49325, Fax: 23210 49154
Email: panagop@teicm.gr
Ιστοσελίδα:

 

Γραφείο: 2ος όροφος κτιρίου "ΣΤΕΦ"

Ώρες συνεργασίας με τους φοιτητές (εαρινό 2019-2020) : Τρίτη 12:00-13:00 & Πέμπτη 13:00-14:00Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Διδακτορικές σπουδές:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Μαθήματα στο Τμήμα:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις / Συγγραφικό έργο:


Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων: