ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Παναγόπουλος Γεώργιος

Παναγόπουλος Γεώργιος
Πολιτικός Μηχανικός, MSc
Λέκτορας

Τηλ: 23210 49325
Fax: 23210 49154
Email: panagop@teicm.gr

Ιστοσελίδα:


Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Διδακτορικές σπουδές:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Μαθήματα στο Τμήμα:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις / Συγγραφικό έργο:


Μέλος Επιστημονικών Οργανώσεων: