ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Σους Ισσάμ

Δρ. Σους Ισσάμ
Πολιτικός Μηχανικός
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: 23210 49205
Fax: 23210 49154
Email: sous@teicm.gr

Ιστοσελίδα:Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:

Αντισεισμική Τεχνολογία ή αναλυτικότερα:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο: