ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Ελένη Βλαχονάσιου

Δρ. Ελένη Βλαχονάσιου
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M Αrch (UCL)
Λέκτορας

Τηλ: 23210 49274
Fax: 23210 49154
Email: vlachonasiou@ihu.gr
Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο εκλογής:


Μαθήματα:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις / Συγγραφικό έργο: