ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Βοζίκης Χρήστος

Δρ. Βοζίκης Χρήστος
Δρ. Φυσικής (Υπολογιστικής Αστροφυσικής) Α.Π.Θ.
Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλ: 23210 49321
Fax: 23210 49154
Email:chriss@ihu.gr

Ιστοσελίδα: http://teachers.cm.ihu.gr/vozikis


Βασικός τίτλος σπουδών:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Μαθήματα:


Επιστημονικό Γνωστικό Αντικείμενο:


Ερευνητική, Επαγγελματική και Διδακτική Εμπειρία:


Δημοσιεύσεις - Συγγραφικό έργο: