ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. EurIng. Αναστασιάδης Άνθιμος

Δρ. EurIng. Αναστασιάδης Άνθιμος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Email:anthimos.anastasiadis@gmail.comΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδές - Διδακτορικό Δίπλωμα:

Πρόγραμμα Ειδίκευσης & Δια Βίου Εκπαίδευσης:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2023-2024:


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


Ενδεικτική λίστα δημοσιεύσεων: