ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Φαναραδέλη Θεοδώρα

Δρ. Φαναραδέλη Θεοδώρα
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Email:tfanaradelli@gmail.comΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδες - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: