ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Καπαγιαννίδης Αναστάσιος

Δρ. Καπαγιαννίδης Αναστάσιος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος


Email:tasos.kapagiannidis@gmail.com

Βασικός τίτλος σπουδών:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: