ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Καζαντζή Αθανασία

Δρ. Καζαντζή Αθανασία
Δρ Πολιτικός Μηχανικός.
Ακαδημαϊκή Υπότροφος


Fax: 23210 49154
Email:kazantzi@ihu.gr
Βασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές σπουδές - Διδακτορικές Σπουδές:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023:


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:


Ενδεικτική λίστα δημοσιεύσεων: