ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Κουροπαλάτης Δημήτριος

Κουροπαλάτης Δημήτριος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Email:kouropdim@gmail.comΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδές - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: