ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Μίκικη Φωτεινή

Δρ. Μίκικη Φωτεινή
Πανεπιστημιακή Υπότροφος
Πρόγραμμα: "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, 2022 - 2023 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος"Email: fmikiki@yahoo.grΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδες - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: