ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Ντάσιου Κωνσταντίνα

Δρ. Ντάσιου Κωνσταντίνα
Ακαδημαϊκή Υπότροφος
Email: kntassiou@gmail.comΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδες - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: