ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Σαφούρη Γεωργία

Δρ. Σαφούρη Γεωργία
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Email: gsafouri@hotmail.comΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδες - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2023-2024: