ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Σκουληκάρης Χαράλαμπος

Δρ. Σκουληκάρης Χαράλαμπος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος
Email:hskoulik@civil.auth.grΒασικός τίτλος σπουδών:


Μεταπτυχιακές Σπουδές - Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2022-2023: