ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Σταυρίδης Αδαμάντιος

Δρ. Σταυρίδης Αδαμάντιος
Δρ. Φυσικής, Α.Π.Θ.
Ακαδημαϊκός Υπότροφος

Τηλ: 23210 49321
Fax: 23210 49154
Email:astavrid@gmail.comΒασικός τίτλος σπουδών:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2023-2024: