ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Δρ. Τσοχατζίδης Νικόλαος

Δρ. Τσοχατζίδης Νικόλαος
Ακαδημαϊκός Υπότροφος


Email:tsochatzidis@gmail.com

Βασικός τίτλος σπουδών:


Διδακτορικό Δίπλωμα:


Γνωστικό Αντικείμενο Πρόσληψης:


Μαθήματα ακ. έτους 2023-2024: