ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Πανεπιστημιούπολη Σερρών

Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝΤο Οκτώβριο του 2022, το Τμήμα μας και το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του, αξιολογήθηκε από ανεξάρτητη Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ως προς την συμμόρφωση του με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας για την Πιστοποίηση των Νέων Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών και τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Διασφάλιση Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG).


Η Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης αποτελείτο από τους:

  1. Professor Nikiforos Stamatiadis (Chair), University of Kentucky, USA
  2. Professor Theodore Stathopoulos, Concordia University, Canada
  3. Professor Emeritus George Haritos, The University of Akron, USA
  4. Mr. Eleftherios Avramidis, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ)
  5. Ms. Georgia Tsaftaridou, Democritus University of Thrace, Greece


Η Επιτροπή εξέτασε την συμμόρφωση του Τμήματος και του ΠΠΣ ως προς τις παρακάτω αρχές:


Η Επιτροπή αποφάσισε για το ΠΠΣ του Τμήματος ότι:

και ως συνολική αξιολόγηση αποφάσισε ότι το ΠΠΣ του Τμήματος ότι συμμορφώνεται ΠΛΗΡΩΣ με τις παραπάνω αρχές.

 To πλήρες κείμενο της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.  


Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), στην 31η/24-07-2023 συνεδρίαση του, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης αποφάσισε την Πιστοποίηση του ΠΠΣ του Τμήματος μας με την ένδειξη της ΠΛΗΡΟΥΣ συμμόρφωσης.

 Η Απόφαση Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ.