ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Δημόσια παρουσίαση διπλωματικών εργασιών των φοιτητριών Τζόβα Καλλιόπης και Μπουγιούκου Βασιλικής