ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Κατεύθυνση Α1

Κατεύθυνση Α1: Ενισχύσεις και Επανάχρηση Κτιρίων

  • Πτυχιούχοι Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίων
  • Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
  • Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε.Ι.

Μαθήματα