ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Ιστορικό

Ιστορικό

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια και αστικά σύνολα: Ενισχύσεις, επανάχρηση και χωρικές αναπλάσεις», πρωτοξεκίνησε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ, στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ ΚΜ). Από τότε και μέχρι σήμερα αναθεωρήθηκαν τα πράγματα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα, μεταβλήθηκε το πλαίσιο για την ακαδημαϊκή κοινότητα πανελλαδικά, με κυριότερη αλλαγή -για εμάς- τη συγχώνευση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τα δύο Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της κεντρικής Μακεδονίας και το προϋφιστάμενο Διεθνές Πανεπιστήμιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για μία συνένωση που έχει οδηγήσει, ήδη από τον Μάιο του 2019, στο νέο διευρυμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Κεντρικής Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07.05.2019) και βρίσκεται πλέον υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ, με έδρα τις Σέρρες. Ειδικότερα, το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 το ΠΜΣ διανύει τον 3ο χρόνο συνεχούς και επιτυχημένης λειτουργίας του, μετρώντας ήδη τους πρώτους του αποφοίτους. Αρθρώνεται -όπως απ’ την αρχή- σε δύο κατευθύνσεις, την Κατεύθυνση Α1: Ενισχύσεων και Επανάχρησης Κτιρίων και την Κατεύθυνση Α2: Πληροφοριών Γης και Αστικών Αναπλάσεων. Το Μεταπτυχιακό στηρίζεται πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (μόνιμα μέλη ΔΕΠ και εσωτερικοί συνεργάτες) και, ιδιαίτερα για την κατεύθυνση Α2, και στο πρώην μέλος (εισαγωγική κατεύθυνση) του αρχικού Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή στο σημερινό Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΔΙΠΑΕ.

Σέρρες, Φεβρουάριος 2020

Η Συντονιστική Επιτροπή