ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Γραμματεία

Γραμματεία

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΦΟΥΡΗ, ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΜ ΔΙΠΑΕ
Τηλ.: 23210 49161, 23210 49119
Emails: pmtg@ihu.gr και pmtg@teicm.gr