ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Δημόσια παρουσίαση διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας Κωνσταντίας Καραγιαβρίδου