ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής του φοιτητή Γ. Τσακανιά