ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της Ζ. Ιερωνυμάκη