ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΠΑΕ

Δημόσια παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του Π. Ζηλελίδη